Paloturvallinen koti

Uuteen kotiin asettumisen alkaessa on hyvä miettiä, kuinka turvaat oman ja lähimmäistesi turvallisuuden mahdollisessa hätätilanteessa. Ainakin seuraavia seikkoja on hyvä miettiä ja käydä läpi.

Estä tulipalojen syttyminen

Estä yleisimmät kotien tulipalojen syttymissyyt seuraavilla toimenpiteillä:

Sähkölaitteet:

 • Pidä riittävästi tilaa sähkölaitteen ympärillä, jotta ilma pääsee kiertämään niiden ympärillä.
 • Puhdista sähkölaitteet pölystä.
 • Sijoita sähkölaite siten, että niiden päällä ei säilytetä tavaraa.
 • Sijoita valaisimet siten, että niiden päälle ei pääse palavaa materiaalia.
 • Sulje sähkölaitteet kokonaan itse laitteesta, ei ainoastaan kaukosäätimestä.
 • Vie viallinen sähkölaite heti korjattavaksi ammattitaitoiselle korjaajalle.
 • Seuraa ja tarkkaile liedellä tai uunissa olevaa kypsyvää ruokaa.

Elävä tuli:

 • Yleinen tulipalon syttymissyy on elävä tuli. Tulentekovälineet on syytä pitää lukollisessa laatikossa poissa lasten ulottuvilta. Kynttilät ja lyhdyt tulee sijoittaa avoimelle paikalle siten, että palava materiaali ei pääse osumaan liekkiin. Muista suojata kynttilät ja lyhdyt myös kotieläimiltä. Sammuta kynttilät, kun huoneessa ei oleskella.
 • Varmista riittävä suojaetäisyys tulisijoihin. Estä takasta kimpoavien kipinöiden leviäminen suojaverkolla tai -luukulla. Siirrä tuhkaa vain kuumuutta kestävässä astiassa. Muista myös säännöllinen tulisijojen hormin nuohous.
 • Käytä saunaa vain kylpemiseen. Saunassa ei saa säilyttää muuta tavaraa, eikä pyykkiä saa kuivata saunatilassa.
 • Tupakoi vain ulkotiloissa. Yleinen palon syttymissyy on tupakointi sängyssä, sohvalla tai muulla pehmeällä alustalla.

Estä tulen leviäminen

Palovaroitin havaitsee pienenkin määrän tulipalossa syntyvää savua. Sen antama hälytys antaa muutaman minuutin lisäaikaa pelastautua tulipalosta. Uusissa asunnoissa on sähköverkkoon kytketty palovaroitin. Laitteen virransyöttö varmistetaan yleisimmin paristolla sähkökatkosten varalta. Palovaroittimien toiminta on tarkistettava säännöllisesti, ja paristo on vaihdettava tarvittaessa.

Hanki kotiin tarpeellinen määrä alkusammutuskalustoa, esim. jauhesammuttimia ja sammutuspeitteitä.

Harjoitelkaa laitteiden käyttöä yhdessä perheen kanssa.

Poistuminen palavasta asunnosta

Selvitä kotisi hätäpoistumistiet. Selvitä hätäpoistumistiet myös muille asukkaille – lapset mukaan lukien. Harjoitelkaa poistumista asunnosta säännöllisesti – myös pimeässä. Yleisimmin hätäpoistumistiet ovat pääovien, terassin ovien, parvekkeiden tai ikkunoiden kautta. Asukkaan tulee varmistaa, että pääsy hätäpoistumistielle on avoin ja vapaa tavaroista.

Tulipalotilanteessa

Tulipalotilanteessa on toimittava nopeasti, sillä tuli leviää nopeasti.

 • Pelasta itsesi ja muut vaarassa olevat ihmiset.
 • Estä tulen leviäminen sulkemalla ovet perässäsi.
 • Jos mahdollista, voit yrittää sammuttaa alkuvaiheessa olevan palon alkusammutuskalustolla. Älä kuitenkaan vaaranna itseäsi tai muiden turvallisuutta.
 • Poistu tarvittaessa ryömien, sillä lattian rajassa on vähiten lämpöä ja savua on vähiten.
 • Soita hätänumeroon 112 turvallisesta paikasta.
 • Ohjaa palokunta paikalle.

Lisää ohjeita esim. Kodin turvaoppaasta:

http://www.kodinturvaopas.fi/